Zastosowanie energii geotermalnej – pompy ciepła

pompy ciepłaPotrzeba jest matką odkrycia i wynalazku. Wyczerpywanie się zasobów energii odnawialnej otworzyła niekończące się poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. Energia geotermalna jest jednym ze źródeł odnawialnych. Jest to energia cieplna przechowywana wewnątrz powierzchni Ziemi. Ma swoje źródło w Ziemi.

Rozpad promieniotwórczy minerałów, działalności wulkanicznej i ciągłego pochłaniania energii słonecznej tworzy gradient geotermalny mający maksymalną intensywność w centrum Ziemi. Różnica temperatur między rdzeniem a zewnętrzną powierzchnią napędza nieprzerwane przewodzenia energii cieplnej. Pierwsze spotkaniem z takim potencjałem geotermalnej energii to postać gorących źródeł, erupcji wulkanów i ataków tsunami.
Pierwsze zastosowanie energii geotermalnej było w czasach paleolitu – gorące źródła były wykorzystywane do kąpieli i ogrzewania pomieszczeń. Teraz stosuje się to do wytwarzania energii elektrycznej i przegrzane pary wychodzącej z ziemi wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych. Tworzone są specjalne odwierty studni do bezpośredniego stosowania tego potencjału. Energia geotermalna energia odnawialna jest skuteczna, trwała, niezawodna i przyjazna dla środowiska. Geotermalna emisja gazów cieplarnianych jest ważna. Są one łatwiejsze do wykorzystania niż konwencjonalne gazy cieplarniane emitowane z paliw kopalnych.
Geotermalne pompy ciepła są wystarczająco kompetentny do tego, aby wydobyć z nich energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania domu w dowolnym miejscu na świecie. Jednak stosowanie ogólne produkcji energii geotermalnej wymaga głębokiego wiercenia, aby osiągnąć wysokie zasoby temperatury. Tylko ułamek energii geotermalnej jest wykorzystany z powodu pewnych ograniczeń. Energia ta jest ograniczona do obszaru w pobliżu granic tektoniczne płyt.

Eksploracja zasobów głębinowych, gdzie indziej wymaga bardzo głębokich odwiertów, co jest bardzo kosztowne. Energia geotermalna w ramach produkcja energii odnawialnej wymaga paliwa do pompowania. Islandia i Filipiny stoją na czele odnawialnych źródeł energii geotermalnej..