Windykacja należności

windykacja należności Windykacja należności to nie wynalazek naszych czasów, ale proces, który doskonale znany był już w starożytności. W praktyce, gdy przeniesiemy się do czasów Cesarstwa Rzymskiego, odnajdziemy w nich instytucję nazywaną rei vindicato. Jej zadaniem było odzyskiwanie rzeczy, które należąc prawnie do jednej osoby znalazły się w posiadaniu innej, która nie chciała ich oddać.

W obecnych warunkach windykacja należności jest dziedziną bardzo popularną i jak najbardziej uregulowaną prawnie. Przepisy prawne określają dokładnie, w jaki sposób można dochodzić roszczenia i jakie wykorzystać ku temu środki. Zgodnie z tym, co mówi prawo, windykacja może przybrać dwojaką postać: – windykacji polubownej – windykacji sądowej Windykacja polubowna polega na monitowaniu dłużnika. Monit jest pisemnym przypomnieniem bądź ponagleniem. I takie monity wysyłane są właśnie do dłużnika. Oczywiście celem monitowania jest doprowadzenie do spłacenia należności. Windykacja sądowa to z kolei podjęcie kroków w celu uzyskania sądowego wyroku bądź też nakazu zapłaty. Dołączona do niego klauzula wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. windykacja sądowa jest stosowana w sytuacji, gdy nie ma możliwości, by dłużnik z własnej chęci spłacił należność. Windykacją zajmują się wyspecjalizowane w tym kierunku firmy. Posiadają one oczywiście uprawnienia do prowadzenia windykacji i doskonale znają się na narzędziach windykacyjnych. W ofercie wielu firm oprócz samej windykacji znajdziemy także zarządzanie należnościami.

Cóż to takiego?
Mówiąc najprościej jest to proces, którego celem jest zapobieganie przeterminowanym należnościom a także ich odzyskiwanie. Tak naprawdę zarządzanie jest tu podjęciem szerszym do samej windykacja, która obok prewencji i monitoringu jest głównym działaniem zarządzania. I jeszcze jedna usługa, sekurytyzacja należności. Jest to operacja finansowa polegająca na zamianie należności na papiery wartościowe. Jej istotą jest emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych pod zastaw należności.