W jaki sposób zlikwidować spółkę?

Brak dalszych możliwości współpracy, problemy z płynnością, utrata możliwości wytwarzania produktów i usług oraz wiele innych powodów może składać się na to, że podejmujemy decyzję o zlikwidowaniu naszej spółki. W przypadku tej z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do czynienia z szeregiem postępowań likwidacyjnych, jednakże wcale nie muszą one okazać się tak złożone, jak mogłoby się wydawać.

Proces likwidacji spółki 

likwidacja spółki gliwiceKiedy decydujemy się zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na samym początku musimy wraz z naszymi wspólnikami podjąć uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza, która powinna zawierać decyzję o rozwiązaniu spółki, decyzję o postawieniu spółki w stan likwidacji, a także o tym, kto będzie likwidatorem. Składanie dokumentów to spora część tego na co składa się likwidacja spółki Gliwice posiadają wspaniałych prawników, którzy pomogą nam przejść przez ten proces gładko. Kolejny krok to zgłoszenie likwidacji do sądu w którym nasza spółka została zarejestrowana wraz z danymi osobowymi likwidatorów, a także złożenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosku o publikację ogłoszenia o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki. Likwidatorzy muszą wówczas przygotować też bilans otwarcia likwidacji składając go do zatwierdzenia wspólnikom, a także w okresie likwidacji powinni podjąć czynności taki jak ściąganie wierzytelności, czy zakańczanie interesów wraz z upłynnianiem majątku. Na tym etapie nasza spółka jeszcze funkcjonuje z tą różnicą, że posiada dopisek „w likwidacji”.

W ostatnich dwóch krokach należy przeprowadzić podział pozostałego majątku oraz złożyć do KRS wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Jeżeli wszystkie czynności likwidacyjne zostały wykonane i minęło ponad sześć miesięcy od zgłoszenia likwidacji, można wówczas przeprowadzić podział majątku spółki między wspólników, a następnie złożyć wniosek do KRS wraz z niezbędną dokumentacją.