Services

What I do

Oferujemy doradztwo optymalizacji podatkowej.

Podpowiadamy, co można jeszcze ulepszyć, abyś sprawniej zarządzał swoją firmą i więcej oszczędzał.
 

W każdej chwili możesz liczyć na nasze doradztwo

Odpowiemy na każde Twoje zapytanie, posiłkując się aktami prawnymi.
 

Książka przychodów

 1. Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 2. Rozliczenia podatku PIT
 3. Prowadzenie rejestrów VAT
 4. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 6. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 7. Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 8. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 9. Rozliczanie okresowych spisów z natury

Księgi handlowe

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych
 2. Rozliczanie podatku CIT
 3. Prowadzenie rejestrów VAT
 4. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 8. Sporządzanie analiz finansowych
 9. Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont
 10. Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów
 11. Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych
Zadaj Pytanie

Darmowa porada