Różne rodzaje kredytów bankowych

Kredyty bankowe to nic innego jak umowy zawierane pomiędzy bankami a kredytobiorcami. Umowa ta zawarta musi być w formie pisemnej. Na mocy takiej właśnie umowy bank zobowiązuje się do tego, aby przekazać określoną kwotę na określony czas, a osoba która bierze kredyt zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oczywiście zwrócić kwotę, którą pobrała.

windykacja należnościNajpopularniejszym rodzajem kredytów są kredyty pod zastaw nieruchomości. Są one udzielane w celu budowy domu lub jego zakupu, a także zakupu mieszkania. Jednak nie tylko. Pieniądze mogą być także pożyczane na całkowicie inny cel.

Bez względu na to jaki jest cel takiego kredytu to jest jedna cecha, która je łączy. Jest to oczywiście hipoteka. Zabezpieczeniem dla banku jest to, że jeśli nie będziemy spłacać kredytu to po prostu zabierze nam dom czy mieszkanie, sprzeda go i odzyska pieniądze, które nam pożyczył. Oczywiście bank za to, że pożyczki pod zastaw nieruchomości Bydgoszcz nam pieniądze pobiera od nas wynagrodzenie.

Jest to prowizja oraz odsetki. Istnieją naprawdę różne rodzaje kredytów. Jeśli chodzi o kredyty dla podmiotów gospodarczych to są to między innymi kredyt obrotowy, w rachunku bieżącym oraz kredyt w rachunku kredytowym. Jeśli chodzi o ten ostatni to mamy kilka podstawowych możliwości. Można wziąć na przykład kredyt docelowy przeznaczony na określony cel, kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań. Istnieją także linie kredytowe odnawialne oraz nieodnawialne, a także sezonowe kredyty, które udzielane są firmom, w których praca wiąże się z jakąkolwiek sezonowością. W przypadku kredytów dla osób fizycznych także mamy kilka możliwości. Możemy wziąć na przykład kredyt mieszkaniowy hipoteczny, kredyt mieszkaniowy o zabezpieczeniu innym niż hipoteka. Można także wziąć kredyt konsumpcyjny, w tym kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy czy też kredyt studencki. Jeśli chodzi o ten ostatni to warto wiedzieć, że jego spłata rozpoczyna się dopiero po zakończeniu studiów.

Nie otrzymuje się go w całości, ale w transzach. Jest to tak zwane kieszonkowe dla studentów.