Rodzaje kredytów bankowych

Kredyty bankowe występują w wielu różnych rodzajach. Można je również podzielić według wielu różnych kryteriów. Podstawowym kryterium podziału jest przeznaczenie środków pochodzących z kredytu.

Kredyt gotówkowy to gotówka, którą bank udostępnia dłużnikowi na dowolny cel. Kredyty gotówkowe zazwyczaj mają dość wysokie oprocentowanie. Okres spłaty takiego kredytu nie przekracza 8 lat. Raty płaci się miesięcznie. Banki proponują także ograniczenie formalności związanych z zaciągnięciem kredytu do minimum.
W związku z tym dostępny jest kredyt na oświadczenie. Dzięki niemu nie trzeba przedstawiać w banku zaświadczenia o swoich dochodach uzyskanego w zakładzie pracy. Wystarczy jedynie złożenie pisemnego oświadczenia o wysokości swojego dochodu oraz o liczbie osób na utrzymaniu. Kredyt gotówkowy uzyska się na najbardziej korzystnych warunkach, jeżeli zaciągnie się go w banku, w którym ma się konto rozliczeniowe. Bank ma wtedy kontrolę nad wysokością dochodów oraz nad wydatkami, jakie są dokonywane z konta bankowego.
Kredyt konsolidacyjny jest zaciągany na spłatę już istniejących zobowiązań w innych bankach. Jeżeli dłużnik posiada kilka drobniejszych kredytów w różnych bankach i z uwagi na sytuację życiową ma problem z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, ma możliwość zmniejszenia sumy wszystkich miesięcznych rat. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu będzie płacił jedną, niższą miesięczną ratę, ale kosztem tego okres spłaty zobowiązania zostanie wydłużony. W przypadku kredytu konsolidacyjnego bank ma kontrolę nad przeznaczeniem środków pochodzących z kredytu. Są one w całości przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań.

Kredyty hipoteczne występują w przypadku, kiedy zabezpieczeniem spłaty kredytu jest dom lub inna nieruchomość. Cechują się dość niską stopą zwrotu oraz długim okresem spłaty.