Przyszłość pozyskiwania energii

Nie od wczoraj wiadomo jest, że świat się rozwija w coraz to szybszym tempie a społeczeństwo wymaga coraz to większych ilości energii. Współcześnie największym problemem rozwijającego się państwa jest nadążyć z modernizacją i rozwijaniem kolejnych instalacji zajmujących się państwa tak by nadążyć za tempem rozwoju. Jednocześnie wszelkie takie działania wiążą się z ogromnymi kosztami, które stanowię jedynie rozwiązanie na kilka najbliższych lat.

Jak korzystać z elektrowni fotowoltaicznej

panele słoneczneJednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest promocja miktroelektorwowni odnawialnych, które rozproszone co kraju pozwolą na odciążenie infrastruktury energetycznej oraz przestarzałych – konwencjonalnych elektrowni opartych na pozyskiwaniu energii z węgla, ropy, czy gazu. Elektrownia słoneczna, która znajduje się zlokalizowana na dachu konsumenta pozwoli praktycznie na wyeliminowanie strat związanych z przesyłem energii a zarazem jest rozwiązaniem w pełni ekologicznym.
Elektrownia fotowoltaiczna wykorzystuje powszechne zjawisko fotowoltaiki. Fotowoltaika jest zjawiskiem występującym na styku pomiędzy dwoma kryształami półprzewodników, na które padają promienie słoneczne. Pod wpływem słońca półprzewodniki uwalniają elektrony, które trafiają do sieci elektrycznej. Takie plastry półprzewodników określa się jako ogniwa fotowoltaiczne a odpowiednie ich połączenie powala na uzyskanie znacznych mocy.
Prosument – od połączenie słowa producent i konsument, stanowi specyficzną formę klienta operatora sieci energetycznej, gdyż w ciągu słonecznych dni stanowi on producenta energii, a w czasie nocy czy pochmurnych dni – konsumenta. Z tego powodu prosument wymaga instalacji licznika energii o możliwości pracy w dwóch kierunkach, tak, by w czasie gdy pobiera energię z sieci – naliczała się opłata, a gdy sam zaczyna energię dostarczać do sieci i pośrednio do okolicznych gospodarstw – opłata powinna być odejmowana.

Jest to rozwiązanie optymalne nie tylko dla samego inwestora w taką minielektrownię słoneczną czy wiatrową, ze względu na redukcję kosztów energii elektrycznej, które mogą zmaleć nawet o kilkanaście procent przyczyniając się do tego, że z czasem sama instalacja się zwróci. Jednocześnie operator sieci zyskuje na promocji jakich rozwiązań ze względów na to, że takie instalacje pozwalają na odciążenie wielkich sieci przesyłowych, które będą mogły funkcjonować jeszcze dłużej.