Po co badanie powietrza?

Czasami konieczne wydaje się przeprowadzenie badania powietrza. Tylko dzięki niemu można określić skaę skażenia powietrza. Najpopularniejszą metodą badawczą są badania mikrobiologiczne powietrza. Można sprawdzić czy w powietrzu znajdują się jakieś grzyby czy też nie.

badanie mikrobiologiczne powietrzaBadania przeprowadza się w obiektach, które noszą ślady zawilgocenia. Robi się to także po to, aby wskazać jakieś zagrożenia w miejscach, w których przebywają ludzie. Szczególnie o takim badaniu powinny pamiętać osoby, w których domu znajduje się pleśń lub których dom w jakikolwiek sposób został poddtopiony czy podmyty. Trzeba o tym pamiętać, gdyż wdychanie powietrza, w którym znajdują się grzyby oraz pleśnie na pewno będzie szkodziło ludzkiemu organizmowi. Osoby, które mieszkają w domu w którym znajduje się pleśń, mogą chorować na astmę oraz na choroby nowotworowe.
Trzeba się z tym liczyć. Grzyby szczególnie zły wpływ mają na dziecięce organizmy. Oczywiście podczas takiego badania pobiera się także próbkę kontrolną. Ma ona za zadanie wskazać czy źródło zagrzybienia znajduje się w środku budynku czy też może pochodzi z zewnątrz. Można także pobrać powietrze do badania kilka razy. Wówczas można na przykład ocenić stan zanieczyszczenia powietrza w różnych porach dnia, różnych porach roku. Da to nam naprawdę ogromną i przekrojową wiedzę na temat stanu powietrza. Próbnik działa na zasadzie siły odśrodkowej.
Ma on za zadanie rozrzucić mikroorganizmy z powietrza na pasku z pożywką. Wciągane powietrze wchodzi do bębna koncentrycznie. Próbka nie jest za duża. Jednak dzięki niej można już określić ile grzybów znajduje się w powietrzu. Grzyby, które znajdują się w powietrzu mogą prowadzić na przykład do wystąpienia poważnych skutków zdrowotnych, na przykład do wystąpienia alergii, grzybic oraz reakcji toksycznych.

Niektóre grupy zawodowe są w jeszcze większym stopniu narażone na skażenie zarodnikami grzybów, które są pobierane. Mogą to być na przykład pracownicy bibliotek, pracownicy muzeów, archiwów oraz konserwatorzy dzieł sztuki.