Jak najlepiej badać poziom cieczy?

W zakładach produkcyjnych i fabrykach bardzo często kontroluje się kondycje używanych tam zbiorników, jak również instalacji. Oczywiście w tym celu wykorzystuje się specjalne rodzaje urządzeń pomiarowych. Takie badania są znacznie bardziej miarodajne, niż te wykonywane metodą wzrokową.

Jak działają wskaźniki poziomu cieczy?

przetwornik ciśnienia 4 20maInstalacje produkcyjne odgrywają tak ważną role w fabrykach i zakładach przemysłowych, że stale poddawane sa badaniom. Dzięki temu, można wykryć, czy nie doszło do ich rozszczelnienia. Najłatwiej jest badać stan techniczny instalacji na podstawie poziomu cieczy. Do tych właśnie badań zazwyczaj wykorzystywany jest przetwornik ciśnienia 4 20ma. Przetwornik ten wykorzystuje poziom ciśnienia, panujący na dnie zbiornika czy też rurociągu, do określania poziomu cieczy. Dzięki temu, szybko można wykryć jego spadek, co zazwyczaj jest powiązane z wystąpieniem jakiegoś rozszczelnienia, czy też przeszkody zaburzającej swobodny przepływ cieczy. Rodzajów różnych przetworników jest obecnie bardzo dużo, natomiast do zastosowań przemysłowych należy wybierać jedynie te najdokładniejsze. Tylko w takim wypadku można mieć pewność, że wyniki wskazywane przez te urządzenia pomiarowe sa w pełni miarodajne. Oprócz jakości przetwornika i zastosowanej w nim sondy pomiarowej, należy zwrócić uwagę czy właściwe używamy takiego miernika. W szczególności ważne jest, by sonda tego urządzenia znajdowała się jak najbliżej dna zbiornika, gdyż panuje tam najniższe ciśnienie.

W obecnych czasach bardzo ważna rolę odgrywają instalacje używane w zakładach produkcyjnych. Bardzo istotne jest wiec, by kontrolować na bieżąco ich stan techniczny. Warto wykorzystywać w tym celu odpowiedniej jakości mierniki, które będą w stanie jasno określić, czy nie doszło do uszkodzeń tych instalacji.