Imprezy integracyjne kluczem do sukcesu

Zarówno małe, duże jak i ogromne przedsiębiorstwa mają pewien wspólny element. element, bez którego nawet najlepiej zapowiadający się biznes może nie wypalić. Mowa oczywiście o ludziach- kierownikach, specjalistach wyższego i niższego szczebla, pracownikach socjalnych i pomocniczych. Całe zastępy ludzi codziennie koordynują pracę swoją i maszyn tak, aby firma przynosiła jak największe zyski. Firma to ludzie.

integracjaKluczem do doskonałego działania firm jest kadra nie tylko wykwalifikowana, ale przede wszystkim potrafiąca współpracować. I dobrze by było, jakby ta współpraca przebiegała w warunkach wzajemnego szacunku i sympatii, koleżeństwa. Doskonałym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju konferencje i szkolenia, podczas których można zainwestować w umiejętności pracowników. Większość pracowników deklaruje, że o wiele lepiej przyswajają wiedzę, jeśli szkolenie odbywa się w hotelu, w miejscu, które ich nie rozprasza i dodatkowo motywuje.

Umówmy się- hotel, restauracja i noclegi na taki wyjazd wcale nie musi być z najwyższej półki, bowiem o wiele ważniejsze są relacje jakie podczas wyjazdów nawiązujemy. Na ogół też, szkolenia połączone są z imprezami integracyjnymi. Takie działanie wydaje się być uzasadnione z kilku powodów: po pierwsze po wysiłku intelektualnym (związanym ze szkoleniem) zabawy integracyjne są miłą odskocznią i relaksem. Po drugie zaś, w społecznej świadomości imprezy integracyjne zapisały się jako niekontrolowane, suto zakrapiane alkoholem, dzikie harce.

Tak, czy owak towarzyskie spotkania poza pracą dają ludziom satysfakcję i zadowolenie. Stają się przez to sobie bliżsi. Często też okazuje się, że są nie tylko doskonałymi pracownikami (realizatorami konkretnych działań pracowniczych) ale również mają ciekawe zainteresowania, poglądy. Przecież wiadomo, że człowiek lubiący swoją pracę i współpracowników wykonuje obowiązki chętniej i z większym zaangażowaniem. A to z kolei bezpośrednio przekłada się na wyniki firmy.