Czynniki poza finansowe

Systemy motywacyjne, tworzone i wykorzystywane w przedsiębiorstwach zawierają trzy grupy motywatorów: płace, motywatory pozapłacowe materialne oraz motywatory pozapłacowe niematerialne. Motywatory pozafinansowe materialne są to wszystkie części wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje w formie niepieniężnej, ale których wartość łatwo jest obliczyć, natomiast motywatory pozapłacowe niematerialne mają określoną wartość dla pracowników, jednak nie da się ich przeliczyć na pieniądze.

Bagażówka to inne określenie transportu bagażowego

Stosując motywatory pozapłacowe – zarówno materialne, jak i niematerialne, zazwyczaj menedżerowie powołują się na wcześniej sprawdzone rozwiązania, rzadko próbując czegoś nowego. Nieważne jest, jakie narzędzia zostaną wykorzystane w tym systemie, ważne jest, aby zawsze mieć na uwadze dobro i potrzeby pracowników. A nie trzeba ukrywać, ż przy tak ciężkiej pracy, jaką jest bagażowka te motywatory są bardzo ważne dla pracowników. Motywatory pozapłacowe są dobrym rozwiązaniem dla pracowników, u których zauważono silnie rozwinięte potrzeby społeczne i potrzebę samorealizacji. Z drugiej strony motywatory te potęgują siłę oddziaływania motywacyjnego bodźców płacowych. Są wyróżnieniem dla pracownika. Polańska uważa, że bodźce pozapłacowe są niezbędnym elementem motywowania pracowników, chociaż wiadomo, że najlepiej na pracownika działają pieniądze.

bagażowkaJeżeli jednak osiągnie on już pułap finansowy, jaki sobie założył, to poczuje potrzebę docenienia jego starań w inny sposób. Każdy pracodawca powinien o tym pamiętać, a co za tym idzie – nie skupiać się jedynie na finansowym wynagradzaniu pracownika, co i tak jest ważne. Na potwierdzenie swojej tezy Polańska podaje następujące argumenty: niezadowolenie z zarobków powoduje u pracownika zmniejszenie wydajności pracy oraz brak chęci do doskonalenia i wykorzystania swoich umiejętności, impulsy pozapłacowe nie wymagają od organizacji nakładów finansowych, bodźce pozapłacowe stwarzają możliwość uruchomienia bezinwestycyjnych czynników warunkujących rozwój przedsiębiorstwa.